Nifty 50 Live Chart 2024

AyurMart

sources google

- कंपनी नाम – नेस्ले इंडिया - पिछला ट्रेड मूल्‍य - 27372.40  - बदलाव - 792.11 % बदलाव - 2.98

sources google

- कंपनी नाम –अदानी इंटरप्राइजेज लि. - पिछला ट्रेड मूल्‍य - 2917.20  - बदलाव - 68.25 – % बदलाव - 2.39

sources google

- कंपनी नाम –मुंद्रा पोर्ट - पिछला ट्रेड मूल्‍य - 1047.85  - बदलाव - 23.50 – % बदलाव - 2.29

sources google

- कंपनी नाम –टेक महिन्द्रा लि. - पिछला ट्रेड मूल्‍य - 1297.15  - बदलाव - 24.50 – % बदलाव - 1.92

sources google

- कंपनी नाम –कोल इंडिया लि. - पिछला ट्रेड मूल्‍य - 381.80  - बदलाव - 5.81 – % बदलाव - 1.54

sources google

- कंपनी नाम –टाटा मोटर्स लि. - पिछला ट्रेड मूल्‍य - 790.60  - बदलाव - 10.65 – % बदलाव - 1.36

sources google

- कंपनी नाम –आईटीसी लि. - पिछला ट्रेड मूल्‍य - 468.05  - बदलाव - 5.95 – % बदलाव - 1.28

sources google

- कंपनी नाम – विप्रो लि. - पिछला ट्रेड मूल्‍य - 477.15  - बदलाव - 5.85 – % बदलाव - 1.24

sources google

sources google

Curved Arrow